Tuxi Titan sine fine foler, 2015

Solør Sjur, etter Titan og Paro Sjura, 5 dager gammel

Tuxi Temi, etter Titan og Inglinn , 5 dager gammel

Flott hingsteføll etter Titan og Frk. Flagvinna, 1 dag gammel

Stjerne Ingrid, en dag gammel, etter Titan og Møre Pia

"Follstadgutten" 2 dager gammel hingstefole etter Titan og Wahls stjerna

Tuxi Temi, 4 mnd

Solør Sjur, 4 mnd

Stjerne Ingrid, 3 mnd

Follstadgutten, 2,5 mnd

Vinn Tinn, 3,5 mnd e Titan og Frk Flagvinna

Tuxi Temi, 1 år

Vinn Tinn, 1 år

Solør Sjur, 1år

Mønstringsløp