Betingelser

for en herlig traver !

For avelssessongen 2021:

Tuxi Titan står til naturlig bedekkning hos Svein Olav Ruud på Namnå.

Ved bestilling betinges kr 1000,-    Føllavgift er på kr 6000,- ved 8 dagers levende føll.

 Hopper som har egen rekord på1,28,0 eller bedre får kr 1000,- i rabatt på føllavgift, altså kun kr 5000,- for 8 dagers levende føll!!!!!!

Pris pr døgn for oppstalling av hoppe er kr 100,- og for hoppe med føll kr 120,-

Hopper bedekkes og oppstalles på hoppeeiers egen risiko, eventuelle veterinærutgifter tilkommer hoppeeier.

Bedekkingen vil ikke finne sted før bedekningsavgift (bestillingsavgift) er betalt.